Pošli názor!

24. 09. 2008 11:50 | Autor: www.markiza.sk

MODRÉ Z NEBA 

Príbehy neobyčajne obyčajných ľudí a ich túžby, ktoré sa naplnili.

Show, v ktorej plníme sny divákov vo forme prekvapenia. Vo väčšine prípadov tieto sny budú nemateriálne. Dôležitý je životný príbeh, ktorý sa za snom skrýva. Show má široký dosah – ponúka divákom pozitívne emócie, rozprávku v živote, naplnenie snov a rovnako aj známe osobnosti (speváci, tanečníci, herci ako hostia programu).